Jdi na obsah Jdi na menu
 


LDO

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 
je jedním ze čtyř oborů, které se vyučují na žďárské Základní umělecké škole Františka Drdly.
 
V „dramaťáku“ děti rozvíjejí celkové estetické vnímání, tvořivost, schopnost empatie, specifické komunikační dovednosti, osobnostní potenciál pro týmovou spolupráci,  schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání, umělecké vlohy pro divadelní a slovesnou činnost. Jako průprava prolínají všemi stupni studia techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu. Vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz.
 
Součástí výuky v LDO jsou i základy historie dramatické a slovesné tvorby, návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů a kulturních památek.
 
Obor má zatím nejmenší počet žáků, ale i přesto je v kulturním životě našeho města a taktéž za jeho hranicemi, možno práci žáků a studentů často vidět na různých akcích, slavnostech i na jejich samostatných vystoupeních. S výsledky ostatních oborů si nijak nezadá.
 
Aktuálně v Literárně-dramatickém oboru vyučují: MgA. Jana Mifková a MgA. Eliška Kinclová.
 
img_20191206_135831.jpg
 

                Literárně-dramatický obor se začal vyučovat na škole v roce 1982. Od tohoto roku až do roku 2003 se trpělivě a oddaně věnovala rozvoji oboru paní Mgr. Jana Křenková, která se svými žáky a studenty dosáhla mnoha vynikajících výsledků nejen v České republice, ale také v zahraničí. Rovněž mnoho jejích studentů vystudovalo vysoké umělecké školy a vysoké školy pedagogického, filozofického i jiného zaměření a úspěšně působí ve svých oborech i praxi. Rovněž paní Jana působila od roku 2003 do roku 2013 v praxi jako lektor mnoha seminářů, porotkyně na přehlídkách, byla i autorkou mnoha odborných článků a příspěvků periodik věnujících se otázkám dramatické výchovy a literárně-dramatických oborů základních uměleckých škol. V posledních několika letech se věnovala folklóru a lidové slovesnosti.

 Obrazek

                Od roku 2003 na škole literárně-dramatický obor vyučuje MgA. Jana Mifková, absolventka oboru divadlo a dramatická výchova Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a oboru speciální pedagogika Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Působila v rozličných zařízeních u nás i v zahraničí. Dodnes pracuje v mnoha mezinárodních projektech, seminářích i jiných aktivitách v roli lektora nebo organizátora. I v současné době se obor může pochlubit vynikajícími výsledky ze soutěží a přehlídek, ať už v sólové recitaci a přednesu či tvorbou úspěšnými inscenacemi souborové práce.

               Jedním z největších úspěchů je divadelní inscenace nesoucí název KALEVALA a projekt Země Kalevaly, díky němuž se starší a mladší sekce členů souboru podívala do čtyř finských měst, kde oba soubory účinkovali v Joensuu, Kuopio, Ruovesi a Närpes společně se svými finskými kolegy z divadelních a sportovních skupin. Soubor se právě vrátil z cest. Za 17 dní projeli a navštívili 8 států. Bylo to velmi náročné, ale nezapomenutelné, což je možné vidět na mnoha fotografiích na internetových stránkách www.podmaskou.estranky.cz , kde se mohou o celém projektu čtenáři dozvědět více.

                Velké poděkování pak patří především Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, akciové společnosti ŽĎAS a.s., Sdružení rodičů, dětí a přátel školy, Restauraci Včela z Nového Města na Moravě, firmě pana Müllera ze Žďáru nad Sázavou, firmě pana Přiklopila z Krucemburku, firmě pana Stehna ze Žďáru nad Sázavou, firmě paní Brůhové ze Žďáru nad Sázavou, Truhlářství Hort z Bohdalova, mnoha obětavým rodičům, našim partnerům a sponzorům z Finska, kteří nás podpořili nejen finančně, ale také za to, že podporují kulturu mladých lidí i rozvoj mezinárodní spolupráce. Speciální poděkování pak náleží panu Jannemu Kuitu z Kuopia.

Obrazek

               Dalším zásadním úspěchem je projekt a inscenace OLIVER. Projekt byl zahájen v roce 2008. Premiérové představení mohli žďárští diváci shlédnout 6.prosince 2009 v Městském divadle. Na scéně stálo na 35 účinkujících a na celé inscenaci se podílelo více jak 50 osob. Více se o projektu můžete dočíst v jednom z odkazů na těchto našich stránkách.